RYCHLÝ KONTAKT

Petr Jakeš
Tel.: +420 777 599 998
Hana Krtičková
Tel.: +420 777 599 992
Podpořte náš facebook kliknutím na tlačítko
"To se mi líbí", děkujeme :)


Výsledky vymáhání

1) CELKOVÉ VYMOŽENÍ POHLEDÁVKY


Ideální stav, kdy Dlužník zaplatí celou dlužnou částku na Váš účet.2) ČÁSTEČNÉ VYMOŽENÍ POHLEDÁVKY S NÁVRHEM DALŠÍHO ŘEŠENÍ


Dlužník zaplatí část dluhu a zbytek se musí řešit spl. kalendářem, náhradním plněním apod.
3) UZNÁNÍ DLUHU - SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ formou notářského zápisu


Notářský zápis jako exekuční titul
Notář sepisuje notářské zápisy, které jsou přímo vykonatelné, což znamená, že podle nich závazek strany povinné, resp. dlužníka vůči straně oprávněné - věřiteli je možno po marném uplynutí lhůty k plnění (např. ke splacení dluhu, k vyklizení bytového nebo nebytového prostoru) předložit příslušnému soudu nebo soudnímu exekutorovi k provedení výkonu rozhodnutí proti straně povinné - dlužníkovi, a tím se domoci krátkou cestou, bez nalézacího řízení ve sporném řízení občanskoprávním, uspokojení pohledávky na základě doložky přímé vykonatelnosti.Tento notářský zápis je veřejná listina, kterou soudní notář osvědčuje formou zápisu skutkové děje a stav věci, například stav nemovitostí, movité věci nebo splnění dluhu, průběh jednání, vyjádření určité osoby. Žadatel získá sepsáním zápisu jednoznačný důkaz o osvědčené skutečnosti.
 


4) NÁHRADNÍ PLNĚNÍ


Náhradní plnění je úhrada závazku nepeněžní formou, např. v podobě zboží, služeb, materiálu, strojů. Nutným předpokladem je souhlas věřitele. Věřitel může náhradní plnění zpeněžit či jej sám použít pro své podnikatelské aktivity. Hodnota náhradního plnění by měla kromě výše pohledávky zohlednit i dodatečné náklady, které věřiteli vzniknou v souvislosti s dopravou, prodejem, uskladněním a údržbou.5) NEGATIVNĚ


Bohužel musíme počítat i s touto variantou, protože úspěšnost vymáhaných pohledávek není 100%. Na druhé straně získáváme cenné informace cenné informace, které využijete při dalším postupu. Z těchto informací usoudíte, zda je pro Vás výhodné případ řešit soudní cestou, či nikoliv.

U všech spravovaných případů vytvoříme po řádném provedení zakázky závěrečnou zprávu, která bude obsahovat pravdivé a objektivní zhodnocení zjištěných skutečností a pravý stav celé věci. Zprávu i s případným doporučením a analýzou dlužníka a pohledávky zasíláme do 3 pracovních dnů na e-mail našeho mandanta.

Mandant má po celou dobu vymáhání možnost kontroly, postupu a stavu procesu s tím, že možné varianty budeme nejdříve konzultovat. Pravidelně zasíláme průběžnou zprávu mandantovi, kde budou zahrnuty všechny kroky, které byly do té doby učiněny, včetně veškerou komunikaci s dlužníkem, se zaměstnanci, se sousedy, s rodinou dlužníka apod., námi zvolené postupy vymáhání a jejich výsledky a samozřejmě celkový výsledek vymáhání.

Mandant si potom sám určí, zda budeme pokračovat tímto tempem, či zda tzv. přiostřit, nebo naopak nechat dlužníkovi větší prostor a více času k sehnání finančních prostředků. V případě zájmu Mandanta sjednáme schůzku za účasti všech stran s tím, že jednání povedeme my podle standardního postupu, ale Mandant navrhne řešení problému a kdykoliv může zasáhnout do jednání. Samozřejmě je možné, aby na takovéto schůzce vystupoval náš specialista pouze jako poradce, svědek, popř. ochranka u vyhrocené situace a mandant povede celý rozhovor sám.