RYCHLÝ KONTAKT

Petr Jakeš
Tel.: +420 777 599 998
Hana Krtičková
Tel.: +420 777 599 992
Podpořte náš facebook kliknutím na tlačítko
"To se mi líbí", děkujeme :)


Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek a standardní postup


Komplexní systém mimosoudního řešení Vašich pohledávek představuje postup přizpůsobený přímo na míru dle typu pohledávky. Hlavní výhodou systému je automatická návaznost jednotlivých úrovní řešení až do zvolené úrovně. Je to komplex zcela unikátních metodik a specializovaných postupů zaměřených na dosažení maximální efektivity vymáhání pohledávek.
 

 

Žádné zálohy předem


Do pohledávek investujeme své vlastní prostředky, což je tou nejlepší motivací k dosažení úspěšného výsledku při vymáhání pohledávek.


Řešíme vztah věřitel - dlužník mimosoudní cestou s odborným a profesionálním přístupem. Při tomto řešení vymáhání pohledávek spojeného s fyzickým kontaktem přímo v terénu a současně s využitím našich informací o daném subjektu, vždy důsledně dbáme na zachování dobrého jména klienta.
 

 

Pracujeme rychle, efektivně, profesionálně a diskrétně.
Striktně dodržujeme zákon, i přesto dokážeme dlužníka přimět k zaplacení pohledávky.


Neplatíte žádné zálohy, provize či poplatky předem, naše provize bude vyplacena vždy až po připsání dlužné částky na Váš účet.
 


Aspekty, které ovlivňují výši odměny


Specifikace dlužníka (IČ nebo RČ u nepodnikatelů), výše pohledávky, její stáří (datum splatnosti), stav pohledávky (např. dlužník pohledávku rozporuje, uznání závazku, splátkový kalendář, soudním řízení, exekuce), jakými písemnými doklady můžete prokázat oprávněnost Vaší pohledávky (smlouva, faktury,dodací listy,směnka), jakým způsobem byla pohledávka již ošetřena.
 

 

Analýza dlužníka a pohledávky


Zjistíme, jaký nemovitý majetek dlužník vlastnil v době před a po vzniku dluhu, a to za účelem zřízení Soudcovského zástavního práva, nebo jeho postižení Exekucí. Rovněž analyzujeme aktuální a historické vlastnické podíly dlužníka ve společnostech a výkon jeho funkcí ve statutárních orgánech za účelem posouzení přímé osobní odpovědnosti za opakované zadlužení.
 

 

Zaslání upomínky


Naše Upomínka totiž dlužníka nejen upozorní na prodlení s úhradou jeho závazku, ale zejména bude varováním před reálnými důsledky, které v případě nesplnění jeho platební povinnosti nastanou.
 

 

Telefonický kontakt


Telefonický kontakt s dlužníkem (statutárním zástupcem) s cílem vyřešit předmětnou pohledávku. Dlužník je znovu upozorněn na veškeré následky zveřejnění a také případné další kroky následující v případě neuhrazení pohledávky. Zároveň se snažíme dlužníka přesvědčit, aby využil různá řešení k získání finančních prostředků potřebných k uspokojení Vaší pohledávky. Na základě systematicky kladených otázek a jejich odpovědí můžeme vyhodnotit snahu a možnosti dlužníka při řešení dané situace.

 

Osobní schůzky


Osobní schůzky v sídle dlužníka, provozovnách, bydlišti statutárních orgánů, na adrese zaměstnavatelů apod.