RYCHLÝ KONTAKT

Petr Jakeš
Tel.: +420 777 599 998
Hana Krtičková
Tel.: +420 777 599 992
Podpořte náš facebook kliknutím na tlačítko
"To se mi líbí", děkujeme :)


Trvalá správa pohledávek

Trvalá správa pohledávek


Zdravý cash-flow je základem obchodního úspěchu. Vytváří stabilitu, zvyšuje zisky, umožňuje investovat a významně zvyšuje hodnotu firmy. Zároveň však závisí zejména na včasných a plných platbách splatných faktur.


Předpokladem efektivní správy a vymáhání pohledávek je především odborná znalost, strategie a organizačně technické zajištění celého procesu. Většina věřitelů nemá dostatečné vlastní zázemí a proto při vymáhání pohledávek využívá služeb profesionálů. Přidaná hodnota profesionální správy a vymáhání pohledávek spočívá především v propracovaném systému, ale také v podstatných úsporách nákladů. S procesem správy a vymáhání pohledávek je spojeno mnoho opakujících se administrativních úkonů a vedení velkého množství záznamů. Jde převážně o úkony, které lze automatizovat pomocí speciálních softwarových aplikací, které umožňují sledovat řízení cyklu pohledávek. Řada procesů jako příprava a odesílání upomínek pak probíhá automatizovaně. Samotné převzetí zastoupení externí agenturou, má na většinu dlužníků silný psychologický účinek.

Podstatou správy pohledávek je zajistit Vaše pohledávky tehdy, než se stanou nedobytnými.

Čím je faktura starší, tím je méně pravděpodobné, že věřitel dostane své peníze. Snažíme se co nejrychleji reagovat na nezaplacené dluhy, aby nevznikla situace, že věřitel úvěruje své dlužníky, sám postrádá hotovost k podnikání, k dalšímu rozvoji své společnosti a finančním transakcím.
 

Výhody:

 • zlepšení výkonnosti hotovostního toku finančních prostředků
 • ziskovost, stabilita, investice a hodnota Vaší společnosti
 • soustředěnost pouze na činnost Vašeho podnikání
 

 

Některé zásady


 • Dodržovat veškerá ustanovení platných právních předpisů.
 • Dodržovat pravidla korektního jednání a neuvádět zákazníka
 • v omyl.
 • Identifikace (jméno pracovníka, pověřená společnost) a oznámit, že jedná jménem MANDANTA
 • Jednání vést zdvořile, trpělivě, nezvyšovat hlas, zákazníka neosočovat.
 • Nepoužívat hrubé a vulgární výrazy, nenapadat zákazníka slovně, ani fyzicky. V jednání preferovat dohodu.
 • Oblékat se přiměřeně příležitosti a typu zákazníka. Preferujeme při styku se zákazníkem užití společenského oděvu.
 • Svým jednáním a vystupováním minimalizovat vznik konfliktů se zákazníky.
 • V telefonickém kontaktu dodržovat všechny zásady pro kladnou komunikaci